Goede Vrijdag

19.30 uur: ds. H. Boot
Ouderling van dienst: Petra de Ruijter
Koster: Arie Bos
Collecten: Diaconie en Gemeente-zij