Kerkdienst

9.30 uur:                                ds. H. Boot

18.30 uur:                              ds. E. Versloot, Woerden/Orgelspel

Ouderling van dienst:        Petra de Ruijter

Koster:                                   Theo van Hoek

Kindernevendienst:            Basisschoolgroepen 1 t/m 4

Kinderoppas:                       Eveliene en Dieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Uitgang:                                Onderhoud gebouwen

Collectanten:                       Johan en Simone