Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur:                                ds. H. Boot

18.30 uur:                              ds. H. Boot

Ouderling van dienst:        Brigitta Kornet vm./Els Verlek nm

Koster:                                   Frans van Ooijen

Kindernevendienst:            Alle basisschoolgroepen

Kinderoppas:                       Marjolein en Lieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Avondmaalscollecte:          Vluchtelingenwerk Graafstroom

Collectanten:                       Kian en Jinte

Kerkauto:                              P. v.d. Knaap