Kerkdienst

9.30 uur:                                ds. B. Plaizier, Rijswijk

18.30 uur:                              ds. S. van Meggelen, Breda

Ouderling van dienst:        Wim Lammers

Koster:                                   Theo van Hoek

Kindernevendienst:            Basisschoolgroepen 1 t/m 4 (kamp)

Kinderoppas:                       Carolien en Dieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Collectanten:                       Johan en Simone

Kerkauto:                              C. Breedveld