Kerkdienst

Zondag 14 juli:                       Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur:                                ds. Veerman, Sliedrecht

18.30 uur:                              ds. W. v. Herwijnen, Zwijndrecht

Ouderling van dienst:        Brigitta Kornet vm./Petra de Ruijter nm

Koster:                                   Fam. ter Maten

Kindernevendienst:            Alle basisschoolgroepen

Kinderoppas:                       Marjolein en Dieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Avondmaalscollecte:          Leger des Heils, Dordrecht

Collectanten:                       Johan en Simone

Kerkauto:                              Dick Kruijthoff