Kerkdienst

Zondag 21 juli:                      

9.30 uur:                                 ds. v.d. Niet,

18.30 uur:                               geen dienst/te gast in Ottoland

Ouderling van dienst:        Els Verlek

Koster:

Kindernevendienst:            Basisschoolgroepen 1 t/m 4

Kinderoppas:                       Eveliene en Lieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Collectanten:                       Kian en Jinte

Kerkauto:                               Piet v.d. Arend