Kerkdienst

Zondag 28 juli:

9.30 uur:                                ds. B. Plaizier, Rijswijk

18.30 uur:                              ds. R.J. v. Amstel, Rotterdam/Ottoland te gast

Ouderling van dienst:        Petra de Ruijter

Koster:                                   Jur Windhorst

Kindernevendienst:            Geen

Kinderoppas:                       Choonie en Simone

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Uitgang:                                Onderhoud gebouwen

Collectanten:                       Laurens en Simone

Kerkauto:                               Paul Moerman