Kerkdienst

9.30 uur:                               ds. v.d. Niet

18.30 uur:                               geen dienst/te gast in Ottoland

Ouderling van dienst:        Els Verlek

Koster:                                   Krijn Verlek

Kindernevendienst:            Basisschoolgroepen 1 t/m 4

Kinderoppas:                       Eveliene en Lieke

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Collectanten:                       Kian en Jinte

Kerkauto:                              Piet v.d. Arend