Kerkdienst

9.30 uur:                                ds. Rebel, Utrecht/koffie na de dienst

18.30 uur:                               geen dienst/te gast in Ottoland

Ouderling van dienst:        Petra de Ruijter

Koster:                                   Fam. ter Maten

Kindernevendienst:            Alle basisschoolgroepen

Tienernevendienst:            Brugklas t/m 16 jaar

Collecten:                             Diaconie en Gemeente-zijn

Collectanten:                       Kian en Jinte

Kerkauto:                              Krijn Verlek