Witte Donderdag

19.30 uur: ds. H. Boot
Ouderling van dienst: Dick Bezemer
Koster: Arie Bos
Collecten: Diaconie en Gemeente-zijn