Voor onze gemeente zijn twee missionaire modellen van belang en dat dragen wij graag uit!

1. Wij zijn een gemeente met hart voor kinderen.
Kinderen zijn niet alleen de toekomst van de kerk, ze zijn vooral (deel van) de kerk van nu. Ze worden gedoopt, er wordt gebeden over hun leven. Ze horen erbij. En dan? Wij willen naast de kinderen staan!

2. Wij zijn een gemeente die hart heeft voor jongeren en geeft daar prioriteit aan.
We vinden het relevant om onze jongeren te betrekken bij activiteiten van de gemeente zodat de kerk een plek van hen wordt. Wij stimuleren als gemeente eigen initiatief van de jongeren en creëren plaats en voorwaarden voor hen om eigentijdse en creatieve ervaringen met geloven mogelijk te maken.

Kinderen en jongeren hebben dus speciale aandacht nodig vanwege hun specifieke vragen en behoeften. Met goede begeleiding willen we de kinderen en jongeren laten groeien in hun ontwikkeling. Het netwerk is zo’n plaats waar ruimte is voor kinderen en jongeren. Het netwerk organiseert clubs in leeftijdscategorieën, zodat kinderen en jongeren aansluiting hebben en herkenning vinden bij leeftijdsgenoten. Het jeugdwerk is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 7 jaar t/m 18+. De verdeling van het netwerk is als volgt;

 • Muisjes
  Deze club is bestemd voor kinderen uit de basisschoolgroepen 4 t/m 6
  Contactpersoon
  Eida van Beek
 • Face to face
  Deze club is bestemd voor kinderen uit de basisschoolgroepen 7 en 8
  Contactpersoon
  Jelle Bezemer
 • Xie-je
  Deze club is bestemd voor middelbare scholieren vanaf 12 t/m 17 jaar
  Contactpersoon
  Jolanda de Haan
 • Provider
  Deze club is geschikt voor kinderen van 15 t/m 17  jaar
  Contactpersoon
  Ella Tukker (jeugdouderling)
 • To Connect
  Deze club is geschikt voor jongeren vanaf 18 jaar en ouder
  Contactpersoon
  Ella Tukker (jeugdouderling)
 • Online
  Deze club wordt gevormd als mogelijke voorbereiding op belijdenis
  Contactpersoon
  Ds. Hetty Boot
  0184-649168
 • Maaltijdcatechese
  Deze groep van basisschoolkinderen krijgt via de dominee een uitnodiging om eens per jaar uitleg te krijgen en met elkaar te praten  over de betekenis rondom het Heilig Avondmaal.
  Contactpersoon
  Ds. Hetty Boot
  0184-649168