Close

Dabar

Aankomende zomer hopen we weer twee periodes aanwezig te zijn op camping ‘De Put’ in Ottoland. We willen met teams van jongeren en campingpastors het evangelie delen. Dit doen we door woord en daad. Allereerst willen we jullie gebed vragen voor dit werk; dat God wil werken in de harten van mensen. Daarnaast doen we nog een oproepje voor aanmeldingen. We zijn erg dankbaar dat ons eerste team (27 juli t/m 10 augustus) aardig gevuld is en ook campingpastors heeft. Het tweede team (10 augustus t/m 24 augustus) is echter nog lang niet vol en heeft ook nog geen campingpastor. Mocht u/jij zelf interesse hebben of iemand in gedachte hebben, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie (0630616432) of kijk op de website: www.izb.nl/dabar/.