Close

De warme deken

De eerste kopjes koffie zijn geschonken!

Brandwijk – Molenaarsgraaf, juni 2019

Beste gemeenteleden,
Verenigingsgebouw “De Overstap” is op 17 mei door alle gebruikers feestelijk geopend. In de hal hebben we de eerste kopjes koffie geschonken. Een voorproefje, want uiteindelijk werken we aan echte koffiespecialiteiten en veel mooie ontmoetingen in de verder nog in te richten gezellige ontmoetingsplaats.

De Warme Deken
Deze ontmoetingsplaats is het eerste initiatief van diaconale samenwerking “De Warme Deken”. Enkele jaren geleden is deze samenwerking tot stand gekomen met gemeenteleden en diakenen uit de gemeenten:

  •  Hervormde kerk Brandwijk;
  • Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf-Brandwijk eo;
  • Hervormde kerk Molenaarsgraaf.

Gezamenlijk willen we in Brandwijk en Molenaarsgraaf betekenis geven aan onze opdracht om volgeling van Jezus te zijn door daad en woord. Belangrijk daarvoor is onze dienstbaarheidhet ontmoeten en verbindenvan mensen, Christenen en niet-Christenen met elkaar. Het realiseren van een ontmoetingsplaats, een soort koffiehuis, is een eerste stap, er zijn nog veel meer ideeën. In de loop van de tijd zullen we bekijken welke activiteiten we gaan organiseren. Samen bouwen we aan een betrokken lokale gemeenschap, die niemand in de kou laat staan. Een plek waar rust en aandacht voor elkaar centraal staan, en nieuwe ideeën ontspringen.

Ontmoeten om te Drinken – Delen – Doen
In onze ontmoetingsplaats kan iedereen straks aanschuiven voor echte koffiespecialiteiten, maar… er is meer. We willen een plek bieden die inspireert om te delen. Delen van tijd, talenten, ideeën. En delen van middelen (100% van onze winst) om mensen in nood te kunnen helpen. Gewoon vanuit ons dorp! We gaan dan met een enthousiast team van vrijwillige ‘dorpsgenoten’ aan de slag en maken koffiespecialiteiten, lekkere baksels en nog veel meer voor onze bezoekers.

Waarom gaan we dit willen? De ultieme drijfveer is de wens om samen goede dorpsgenoten te zijn. En hoe word je een goede dorpsgenoot? Volgens ons is dat – in theorie – vrij eenvoudig: door te delen! Delen in tijd en aandacht met de mensen om je heen. Een warm welkom, oprechte aandacht en een hand vol mooie activiteiten. We willen met het koffiehuis een warme ontmoetingsplaats creëren waar inwoners van Molenaarsgraaf en Brandwijk zich thuis voelen. Waar mensen samen kunnen optrekken, waar nieuwe lokale ideeën ontstaan en waar het elke dag een klein feestje is om langs te gaan.

Wat is nu de stand van zaken?
Als naamvoor deze ontmoetingsplek hebben we gekozen voor “De Overbuurman”, want we willen een goede buur zijn voor iedereen! We gaan komende tijd op zoek naar vrijwilligers om koffie te gaan schenken, de gastheren, gastvrouwen. We zoeken ook mensen die de koffiespecialiteiten willen maken, de barista’s. Nog voor de zomer organiseren we een activiteit voor iedereen die interesseheeft om mee te denken. Uitnodigingen volgen.  We werken nog aan de inrichting en zullen een officiële openingsactiviteitin september organiseren. (Info ook via www.deelcafedeoverbuurman.nlen facebook @deoverbuurman)

Wilt u meedenken, heeft u interesse, wilt u meer weten, spreek ons aan.
Verder willen we u vragen dit initiatief, de samenwerking en wijsheid in uitvoering in uw gebed een plek te geven!

Hartelijke groet,

Werkgroep “De Warme Deken”