Close

Startzondag

25 september STARTZONDAG

Voor deze zondag vol van vieren en verbinden willen we u en jou uitnodigen rond het thema `Aan tafel`:

  • 08.30 Gemeente- ontbijt in De Akker.

We gaan weer voor zo`n gezellige ontmoeting met veel lekkers om te delen!
Opgave uiterlijk zondag 18 september via het inteken-bord in De Akker of via tel/app op 06-53111215 of een mail aan kverlek@abmiddennederland.nl. Graag doorgeven: naam + aantal personen.

Een kleine vrijwillige bijdrage kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bus.

  • 09.30u Een `aan tafel`
  • 10.30u Startdienst met o.a. bijdragen van de zanggroep, met de leiding van de kindernevendienst met kistjes-vol-geheimen, met een preek met stellingen om je mening bij te geven. Dit alles onder het motto `Het smaakt naar meer …` want Jezus zegt in Matteus 5: Jullie zijn het zout voor de aarde …

In deze dienst nemen we afscheid van past. medewerkster Claudia v.d. Lee en van contactpersoon Christina van Hattem en stellen we Nelleke Breedveld voor als nieuwe contactpersoon.

Na de dienst is er koffie/ thee/ limonade met misschien wat lekkers en spelletjes

Deze zondag wordt er een activiteiten-folder uitgedeeld met daarin aankondigingen van wat er de komende tijd verwacht mag worden in onze gemeente: zondagavond-events, een running dinner op 25 november (i.p.v. in dit startweekend), een bijbel-gesprekskring, een kindercatechese en nog veel meer. Deze folder vol uitnodigingen is om mee te nemen en door te geven!

`Aan tafel`

Zoals u misschien al gemerkt hebt, heeft onze landelijke Prot. Kerk dit thema uitgewerkt als aanzet voor startzondag en als jaarthema voor het winterseizoen. Zo lezen we over 4 noties: ‘Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen’ – ‘Aan tafel ontmoeten we de Opgestane’ (denk aan de Emmaüsgangers die Hem herkenden toen Hij het brood brak) –  ‘Aan tafel’ zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld’ – ‘Aan tafel’ delen we ruimhartig . (N.B. u/ jij kunt meer hierover op de landelijke website lezen, als ook ontdekken wat voor creatieve acties andere gemeenten al ontwikkelden rond dit thema; zo ontdekte ik al de actie `Heel Molenaarsgraaf bakt`)

Deze noties ofwel deze 4 aandachtspunten lenen zich voor verdere doordenking en gesprek – we moeten er in onze kring ons over buigen of/ hoe we deze handreiking oppakken. Maar als vanzelfsprekend kom je ook uit bij de Maaltijd van de Heer. Als ook bij: en waar haalt u/ jij je geestelijke en menselijke voeding vandaan – kortom het gaat om je dagelijkse brood en dus ook zorg voor de schepping en natuur, maar ook over: niet van brood alleen kan een mens leven. Als ook bij de verwondering: maar wat is onze tafel (nog) gevuld: vraagt dit niet om delen en helen van het tekort van de ander, dichtbij en verder weg?

In deze tijd van allerlei crises zit er ook aan te komen dat veel mensen in onze maatschappij zullen schrikken van de hogere energielasten en algemene kosten, als het ons al niet zelf pijnlijk raakt dat het leven geen zekerheid meer is. Want de druk  bijv. op voedselbanken zal toenemen. Maar ook de druk op onze onderlinge solidariteit, die natuurlijk verdergaat dan onze gemeente of onze dorpen in de polder. Maar ook de druk op onze handen: om anderen de hand te reiken en om de handen ten hemel te strekken of Hij ons de (uit)weg kan wijzen …

Maar `aan tafel` begint op onze startzondag met samen eten- elkaar ontmoeten- elkaar beter leren kennen- elkaar vertellen van onze zorgen en onze lichtpuntjes. Laat het echter niet blijven bij `als wij het maar goed en gezellig hebben`. Dat kunnen we niet maken tegenover onze medemens en tegenover de eeuwige en hoogste Heer, maar ook niet voor onszelf.

Want hoeveel mensen hebben niet genoten van de zomervakantie en vrijheden- na 2 jaar corona beperkingen zouden we het wel verdiend hebben. Maar het heeft ook iets van: na ons de zondvloed…. Terwijl de Heer ons roept de zondvloeden te voorkomen (letterlijk: de overstromingen van/ door zonde) of anders te bouwen aan arken van behoud.

Maar `aan tafel`  begint met: wees welkom aan de tafel van samen! Samen met elkaar, ondanks al onze verschillen. Samen met elkaar met de Opgestane. Samen als nieuw begin.