Close

Stille Week

Witte Donderdag 6 april

Dan staat centraal de viering van het Avondmaal in de kring, door Jezus vlak voor zijn lijden ingesteld. Daarbij lezen en overdenken we hoe Jezus het brood en de wijn verbindt met innerlijke strijd en lijden en met verbondenheid en beloften (Matt. 26 en Exod. 12).

Goede Vrijdag ..

worden Bijbellezingen over het lijden en sterven van Jezus afgewisseld door liederen, gebeden en bezinnende teksten waarin wij aangesproken worden op onze keuzes, onze houding en ons volgen van Jezus; net even anders dan in de afgelopen jaren horen we het Woord van de lijdensgeschiedenis terwijl we daarbij ook kruiswegstaties zien via de beamer, gemaakt door de Limburger Leo Dortants. Natuurlijk wordt in de dienst de Paaskaars gedoofd en zijn wij stil als we lezen hoe Jezus de geest gaf. In de dienst ook het boeiende `Via Dolorosa`, een lied van Sela. Echt over Jezus` lijden en leven.

Stille Zaterdag …

beginnen we met de vraag, zoals van het oudste kind vlak voor de bevrijding uit Egypte: waarom is deze nacht anders? Daarop lezen we over Gods (nieuwe) licht, over profetieën en beloften van bevrijding in een weerbarstige wereld.

Een speciaal moment in deze intieme viering is de mogelijkheid om rond het doopvont je eigen doop te gedenken of te vernieuwen; in de eerste eeuwen werd er in deze nacht voor Paasmorgen volop gedoopt zodat tot geloof gekomen mensen met Christus uit de dood en het dode leven konden opstaan. Voor ieder die vernieuwing van zijn of haar (geloofs)leven zoekt: een speciale kans! Daarbij steken we ook licht aan en geven dit door. Zo zien we uit naar het Licht van de Paasmorgen, een lopend vuur.

De aankondiging van de dienst op de Paasmorgen komt nog in het volgende nummer van Bijblijven terug, maar nu al wil ik doorgeven dat we die zondag uitzingen: de Heer is waarlijk opgestaan! Met liederen voor de dienst binnen en buiten (als het weer meewerkt), met interkerkelijk koor Rejoice uit Krimpen, met de afsluiting van het project, met u en jou …

Nu al de oproep:

wie zingt er buiten spontaan mee om de kerkgangers met bekende liederen-op-papier welkom te heten maar ook langs de Graafstroom de boodschap te bezingen van het nieuwe leven? U mag zich vooraf aanmelden hiervoor, u mag ook (vanaf 9.05u) enkele minuten aanhaken en weer verder gaan, want we blijven toch zingen en opstaan….