Close

Vorming en toerusting

De commissie Vorming en Toerusting verzorgt activiteiten, die vormend en toerustend zijn voor de gemeente. Deze activiteiten hebben een informatief karakter rond kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen. De commissie biedt een gevarieerd programma. Tijdens de erediensten staan de volgende onderwerpen op de agenda van 2017:

  • zangdiensten
  • openlucht viering
  • filmavond met nabespreking

Contactpersoon
Wim Breedijk