Close

Kindernevendienst

Elke zondag verzorgt een team van enthousiaste gemeenteleden de kindernevendiensten. De kinderen van de basisschool mogen, na de schriftlezingen in de kerk, hun eigen ‘eredienst’ in “De Akker” vieren en beleven. Deze kinderen zijn van harte welkom om over God te horen, te praten en te werken aangepast aan hun leeftijd en belevingswereld. Tijdens de kindernevendienst wordt het bijbelverhaal, dat aansluit bij het preekrooster, voorgelezen. Dit verhaal wordt nabesproken en daarna is er nog tijd en ruimte om te knutselen, een spel te doen of een quiz te spelen. Deze activiteiten zijn ook gerelateerd aan het bijbelverhaal.

De kinderen zijn in leeftijden ingedeeld in een A, B en C groep:
Groep A zijn de kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 3
Groep B zijn de kinderen van de basisschoolgroepen 4 t/m 6
Groep C zijn de kinderen van de basisschoolgroepen 7 en 8

De kinderen van groep A hebben iedere zondag kindernevendienst, de kinderen van groep B mogen 2 keer in de drie weken naar kindernevendienst en de kinderen van de oudste groep, groep C, hebben een keer in de drie weken kindernevendienst. In de agenda van de website staat vermeld welke groepen kindernevendienst kunnen volgen.

Verder zijn er bijzondere activiteiten gedurende het kerkelijk jaar. Dan worden er projecten georganiseerd rondom de 40 – dagen tijd en adventstijd. Ieder jaar wordt met de kinderen een gezinsdienst, een afscheidsdienst van de kinderen van groep 8 en het kinderkerstfeest bedacht en uitgevoerd.

Contactpersoon
Froukje Eijkelenboom
email: knd-m-b@live.nl