Close

ZWO

De commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak onze gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast bieden ze hulp aan projecten voor Kerk in Actie.

Contactpersoon
Paul van de Kraats
0184-693171