Close

Wie zijn wij

Samen delen,
samen openstaan,
samen zoeken,
samen in vertrouwen op weg gaan.

De gemeente van de Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf kenmerkt zich door:

 • verscheidenheid aan geloofsbeleving
 • respect en ruimte voor elkaar
 • betrokkenheid
 • verbondenheid
 • ontmoeting

Samen zijn wij een enthousiaste en actieve gemeente. Wij hopen dat de gasten in ons midden daarvan iets mogen ervaren. U bent van harte welkom!

Waar staan we voor?

Wij geloven, dat wij door God geroepen mensen zijn, die iets van Gods liefde kunnen en willen uitstralen in de samenleving van vandaag. Wij willen leven:

 • als mensen van God, de Schepper van hemel en aarde en al wat is, de Bron van het bestaan
 • als mensen, die willen gaan in het spoor van Jezus, onze Redder, onze Bondgenoot
 • als mensen, die zich willen laten aanblazen door de Geest, die kracht en inspiratie geeft.

Als pluriforme gemeente

 • staan we onder het dak van de Protestantse Kerk in Nederland
 • staan we voor een saamhorigheid, waarbij niet alle neuzen dezelfde kant op hoeven te wijzen, maar waarbij er aanvaarding van en vertrouwen in elkaar is, in het besef dat God ons aanvaardt en liefheeft zoals we zijn
 • staan we voor gastvrijheid en openheid voor iedereen, ongeacht sekse of geaardheid, en hopen we met velen ons geloof te kunnen delen en beleven.

Zo wil de gemeente werken aan Gods koninkrijk van vrede en recht, hier op aarde.
Ons gebed is, dat God ons de kracht geeft om dat waar te maken.

Wat gebeurt er?

Vanuit Bleskensgraaf, Brandwijk en Molenaarsgraaf komen we samen:

 • in de zondagse erediensten om 9.30 uur en 18.30 uur in de kerk
 • in jongerenvieringen
 • in oppas en kinder- en tienernevendiensten op de zondagochtend
 • voor activiteiten in het gebouw ‘de Akker’, achter de kerk

We zijn actief in

 • de kerkenraad
 • de commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking
 • de commissie Vorming en Toerusting
 • de commissie Eredienst
 • de commissie van en voor de jeugd, ‘het Netwerk’
 • club/catechesegroepen vanaf groep 4 van de basisschool
 • de bijbelgespreksgroep

In het kerkblad ‘Bijblijven’ worden we maandelijks geïnformeerd over de diensten, de activiteiten en wat er verder in de gemeente actueel is, en dat is meer dan hier genoemd kan worden!